EN

PL

Pro-bono

Home Pro-bono

Adwokat prowadzący Kancelarię po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, dla osób w trudnej sytuacji materialnej udziela pomocy prawnej nieodpłatnie. Maciej Jurczak prowadzący Kancelarię jest członkiem Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

We are accept cards: and other.