EN

PL

Opłaty i taksa

Home Opłaty i taksa

Kancelaria przywiązuje dużą wagę do tego, aby wszelkie ustalenia finansowe były transparentne i nie stanowiły na żadnym etapie zaskoczenia.

Dostosowując się do zróżnicowanych potrzeb Klientów, Kancelaria oferuje różne warianty świadczenia usług w zakresie konkretnej sprawy, dzięki czemu Klient ma możliwość zlecenia prowadzenia danej sprawy w sposób kompleksowy lub może szukać pomocy adwokata tylko na pewnym etapie procesu bądź jedynie w zakresie przygotowania pisma procesowego, czy odwołania lub środka zaskarżenia: zażalenia, apelacji, kasacji.

 

W związku z powyższym, wynagrodzenie zależne jest od:

  • wariantu świadczenia przez Kancelarię usług,

  • wartości przedmiotu sporu,

  • charakteru sprawy,

  • stopnia skomplikowania sprawy,

  • przewidywanego czasu trwania sprawy lub czasu poświęconego na analizę dokumentów i przygotowanie pisma czy opinii.

 

 

Na całkowity koszt sprawy składają się:

  1. wynagrodzenie adwokata – ustalone maksymalnie jako 6-krotność opłat wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348), tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 461);

  1. koszty sądowe – tj. opłaty i wydatki wskazane w znacznej mierze w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. Nr 27, poz. 152), tj. z dnia 8 sierpnia 1983 r. (Dz. U. Nr 49,poz. 223), jak również w przepisach szczególnych;

  1. opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

 

Akceptujemy karty: i inne.